Skip to main content

Linie 34E (Ja­komi­ni­platz – They­er­gas­se)

Wähle einen Fahrplan
 1. Wielandgasse
  • Fahrplan Wielandgasse Hin
 2. Wielandgasse Süd
  • Fahrplan Wielandgasse Süd Hin
  • Fahrplan Wielandgasse Süd Retour
 3. Grazbachgasse
  • Fahrplan Grazbachgasse Hin
  • Fahrplan Grazbachgasse Retour
 4. Museum der Wahrnehmung
  • Fahrplan Museum der Wahrnehmung Hin
  • Fahrplan Museum der Wahrnehmung Retour
 5. Augarten
  • Fahrplan Augarten Hin
  • Fahrplan Augarten Retour
 6. Neuholdaugasse-Augartenbad
  • Fahrplan Neuholdaugasse-Augartenbad Hin
  • Fahrplan Neuholdaugasse-Augartenbad Retour
 7. Fliedergasse
  • Fahrplan Fliedergasse Hin
  • Fahrplan Fliedergasse Retour
 8. Seifenfabrik
  • Fahrplan Seifenfabrik Hin
  • Fahrplan Seifenfabrik Retour
 9. Kirchner-Kaserne
  • Fahrplan Kirchner-Kaserne Hin
  • Fahrplan Kirchner-Kaserne Retour
 10. Schönaupark
  • Fahrplan Schönaupark Hin
  • Fahrplan Schönaupark Retour
 11. Willi-Thaller-Straße
  • Fahrplan Willi-Thaller-Straße Hin
 12. Neusiedlergasse
  • Fahrplan Neusiedlergasse Retour
 13. Theyergasse
  • Fahrplan Theyergasse Retour